Главная » Статьи » История Змиевщины

Історія вивчення Зміївського району Харківської області УРСР 1964–1985 рр. (радянський період)

print bookmark Опечатка Озвучить en de de de ch

УДК 930 (477.54)
ББК Т3 63.3 (4Укр – 4Хар)

 

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ
ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР
1964–1985 рр. (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)

_______________________________________________

© Коловрат-Бутенко Ю. О.
(OrcidID: 0000-0002-3294-3308, ResearcherID: G-9509-2016)
президент ГО «Зміївське наукове краєзнавче товариство»

© Маковецька В. М.
Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренка

Історія Зміївського району 1964–1985 років знайшла своє відображення у краєзнавчій літературі. Всю історію дослідження вказаної теми можна поділити на два періоди: радянський (1960-ті – 1991 рік) та пострадянський або український (з 1991 року).

1960 року було видано колективну працю А. А. Попова та Ю. С. Кегелеса «Широкогабаритный механизированный птичник» [7]. Ця робота є описом досвіду втілення у практику птахівництва новітньої на той час технології інтенсивного методу утримання курей-несучок, розробленого Українським науково-дослідним інститутом птахівництва (с. Борки Зміївського району).

Того ж року В. Ф. Сидора поділилася своїм досвідом роботи у брошурі  «2 000 000 яєць за рік». Авторка методичного посібника для птахівників розповіла про отримання нею у 1959 році 1 000 000 яєць. Описується організація роботи в широкогабаритному пташнику на 6 000 курей, та потенціал застосування комплексної механізації у птахівництві [8].

Ці дві роботи дають уявлення про стан та перспективи розвитку сільського господарства району на початку 1960-х років, описують передумови стрімкого економічного злету, притаманного періоду 1964–1985 років. У контексті нашого дослідження вказані праці цікаві ще й наведеним цифровим матеріалом, який надає змогу використати кількісні методи вивчення історії Зміївщини «епохи застою».

1966 року Л. П. Галанцев склав буклет-брошуру «Зміївська ДРЕС» [1], у якій розповідає про будівництво, початок роботи та подальші перспективи розвитку електростанції. Велику частину тексту займає опис розбудови соціальної інфраструктури селища енергетиків Комсомольського: дитячих садочків, шкіл, житлового масиву, Будинку культури і т. ін.

1967 року розпочалася публікація 26-томної фундаментальної праці «Історія міст і сіл Української РСР», яку започаткував том, присвячений Харківській області [5]. Цю книгу написано з позиції доцільності соціалістичного шляху розвитку народного господарства та суспільства. У роботі описано соціально-економічний розвиток Зміївського району до 1967 року включно, наводяться його показники. Робота ця, відповідно до назви, веде розповідь по населених пунктах окремо, що позбавляє можливості скласти узагальнену картину по району в цілому.

1969 року авторським колективом у складі Л. Г. Гольдфарба, В. М. Селіванова та К. Б. Правовєрової було опубліковано історико-краєзнавчий нарис «Зміїв». Останній розділ (с. 74-86) містить цікаву інформацію про інфраструктуру, промислові підприємства, медичну та культурну галузі міста [2].

1971 року з під пера Л. М. Строкова вийшов туристичний довідник «Коробові Хутори» [6]. Для теми нашого дослідження цікавими є розділи, присвячені опису рекреаційних закладів Зміївського району, розташованих у мальовничих околицях с. Коропове.

1976 року вийшло друге російськомовне видання «Истории городов и сёл Украинской ССР» [4]. З огляду на більш пізній час редакції цього тому, він містить більше інформації, опис міст і сіл тут доведено до середини 1970-х років.

1977 року видавництво «Прапор» випустило путівник «По Харьковщине» [6], написаний колективом авторів. У книзі йдеться про великі міста й новобудови області, зокрема про будівництво та начальний період функціонування Зміївської ТЕС, хоча де в чому і повторює роботу Л. П. Галанцева [1].

Нарешті, 1990 року опубліковано невеличкий туристичний буклет «Знайомтесь – Зміїв: Короткий путівник» [3], який у стислій формі розповідає про промислові об’єкти, заклади культури та інфраструктуру міста. Власне, цей путівник є збіркою невеликих хронологічних статей.

Таким чином, радянський період історіографії досліджуваної теми налічує всього 9 видань. При користуванні цією літературою необхідно пам’ятати наступне. По-перше, кожну зі згаданих робіт присвячено окремому населеному пункту або окремій темі. Крім того, негативні сторони розвитку економіки 1964–1985 років не висвітлені. Ймовірно, з ідеологічних причин. Тобто наведену в них інформацію необхідно співвідносити з даними архівних установ та мемуарною літературою, що дасть змогу синтезувати більш-менш повну картину минулого. По-друге, з природних причин жодне з цих видань не досягає верхньої дати хронологічних меж теми – 1985 року. Тим не менш, література радянського періоду має високу цінність завдяки значному обсягу фактів та кількісних показників.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Галанцев Л. П. Зміївська ДРЕС / П. Л. Галанцев. – Х., 1966.
  2. Гольдфарб Л. Г. Зміїв : Історико-краєзнавчий нарис / Л. Г. Гольдфарб, В. М. Селіванов, К. Б. Правовєрова. – Х. : Прапор, 1969.
  3. Знайомтесь – Зміїв : Короткий путівник / Зміївська міська Рада народних депутатів Харківської області; відп. за випуск Н. Г. Федченко. – Х., 1990.
  4. История городов и сёл. Украинской ССР / Под ред. П. Т. Тронька. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К., 1976. – Т. 21. Харьковская область.
  5. Історія міст і сіл УРСР : У 26 т. / Під загал. ред. П. Т. Тронька. – К., 1967. – Т. 21. Харківська область.
  6. По Харьковщине : Путеводитель / Н. Т. Дьяченко, А. М. Кумака, Н. И. Ксендзенко и др. – Х., 1977.
  7. Попов А. А. Широкогабаритный механизированный птичник / А. А. Попов, Е.С. Кегелес. – Х., 1960.
  8. Сидора В. Ф. 2 000 000 яєць за рік / В. Ф. Сидора. – Х., 1960.
  9. Строков Л. М.  Коробові  Хутори :  Туристичний  довідник  / Л. М. Строков. – Х., 1971.


© Ю. О. Коловрат-Бутенко, 2016
© В. М. Маковецька, 2016


Посилання на цю статтю:
Коловрат-Бутенко Ю. О. Історія вивчення Зміївського району Харківської області УРСР 1964–1985 рр. (радянський період) / Ю. О. Коловрат-Бутенко, В. М. Маковецька  // История Змиевского края. – Змиев. – 14.02.2017. – URL : https://colovrat.at.ua/publ/1-1-0-327

Похожие статьи
Поделиться и оценить
Рубрика: История Змиевщины | Дата публикации: 2017-02-14 | Просмотров: 28206 | Ключевые слова: розквіт СРСР, Брєжнєв, застій, розвинутий соціалізм, Зміївський район | Рейтинг: 1.0/1
Bambook UA Book24 UA Labirint.ru