Главная » Статьи » Труды музейного комплекса Змиевского лицея №1 им. З.К.Слюсаренко

Андрій Іванович Криштопа: перший краєзнавець Зміївщини

print bookmark Опечатка

АНДРІЙ ІВАНОВИЧ КРИШТОПА: ПЕРШИЙ КРАЄЗНАВЕЦЬ ЗМІЇВЩИНИ

__________________________________
М. В. Світлична
Ліцей № 1 м. Змиева (учениця 9-Г, 2009–2010 н. р.)

У вересні 2009 р. при Краєзнавчому відділі Музею ліцею №1 м. Змієва створено гурток «Юний краєзнавець» де ліцеїсти мають змогу долучитися до основ наукової історичної діяльності. Цьому сприяє, перш за все, архів Музею ліцею №1 м. Змієва, у якому зберігається багато цікавих документів та фотографій. Зокрема, фонд 19 містить матеріали, присвячені видатним зміївчанам. Цю статтю ми присвячуємо піонеру зміївської історичної регіоналістики (краєзнавства) Андрію Івановичу Криштопі.

Наш видатний земляк народився у 1890 р. на хуторі Коробів Зміївського повіту. Закінчив Зміївську гімназію. Після навчання у гімназії А. І. Криштопа поступив на юридичний факультет Харківського імператорського університету про, що свідчить фото (див. рис. 1) [2]. З 1917 р. працював у м. Змієві адвокатом. У 1920-ті рр. був членом Харківської окружної колегії захисників. В 1930-ті рр. працював завідувачем Зміївської юридичної консультації. В 1937р. був арештований. Після реабілітації знову працював завідувачем юридичної консультації [9, с. 22].

 А. И. Криштопа

Рис. 1. А. И. Криштопа – студент Харьківського імператорського університету

Архів Історико-краєзнавчого музею ліцею №1 м. Змієва. Ф.18. Оп.1. Спр.1. Арк.2

 

Але справжнім захопленням Андрія Івановича була історія і, зокрема, історичне краєзнавство. А. І. Криштопа є автором рукопису «Змієве городище» [4] – першого узагальненого дослідження історії Зміївщини. Загалом, за своє життя А.І.Криштопа написав п’ять рукописів, присвячених історії України [5], Слобожанщини [6], Харківщини [7; 8] та Зміївщини [4]. Чотири з них [5; 6; 7; 8] депоновано у Архівному відділі Музею ліцею №1 м. Змієва.

Звичайно, що рукописи А. І. Криштопи з точки зору історичної науки мають свої недоліки: відчувається непрофесіоналізм автора та «дух епохи» тоталітаризму. Але значущість його творів від цього не втрачає своєї цінності. По-перше, у своїх роботах А. І. Криштопа на основі досягнень тогочасної науки переконливо доводить, що похід новгород-сіверського князя Ігора відбувався саме на території історичної Зміївщини [6, с.12-15; 8, с. 6-8]. По-друге, А. І. Криштопа сам був не тільки свідком, а й беспосереднім учасником історичних подій: діяльності зміївських революціонерів [4, с. 66-68], розгрому махновських та селянських озброєнних угруповань [4, с. 68-74] тощо.

Є у рукописі «Змієве городище» і одне унікальне свідоцтво, яке ми зацитуємо мовою оригіналу. «...Старший Землеустроитель тогда Змиевского сельскохозяйственного отдела Степанов Василий алексеевич в 1927 году вместе с Старшим Агрономом того же отдела Голубевым Константаном  Ивановичем побывали на колокольне древнего Змиевского собора и в маленьком чуланчике этой колокольни обнаружили знамя города Змиева.

Это Знамя имело такой вид: на шёлковом белом полотнище изображение золоченого змия, а сверху его головы золоченая коронка. Древко, к которому прекреплено знамя было белое, верх его заканчивался пикой. Эту древнюю реликвию города Змиева Степанов В. А. до начала войны 1941 года хранил вместе с делами землеустройства, а эвакуируясь из Змиёва в связи с приближавшимися немецко-фашистскими окупантами, всё закопал в землю. Когда же он осенью 1943 года вернулся в город Змиев, то в том месте, где он прятал свои дела и знамя ничего не нашёл. Яма была разрыта и всё похищено» [4, с. 7]. Зазначимо, що це єдине свідчення про існування у Змієві прапору.

Таким чином, роль А. І. Криштопи у становленні зміївського краєзнавства беззаперечно видатна та значуща.

Помер піонер зміївського історичного краєзнавства у 1965 р. Світла йому пам’ять.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.    Архів Історико-краєзнавчого музею ліцею №1 м. Змієва. Ф.19. Оп.1. Спр.1. Арк.1

2.    Архів Історико-краєзнавчого музею ліцею №1 м. Змієва. Ф.19. Оп.1. Спр.1. Арк.2

3.    Архів Історико-краєзнавчого музею ліцею №1 м. Змієва. Ф.19. Оп.1. Спр.1. Арк.3

 

4.    Криштопа А. И. Змиево городище: Экскурс в историю родного края. – Змиев, 1956. – 123 с. – Деп. в Змиевской районной библиотеке, 1963.

5.    Криштопа А. И. Краткие очерки истории Украинской ССР (далёкое прошлое до Февральской буржуазно-демократической революции). – Змиев, 1958. – Т.1. – 526 с. – Деп. В Музее лицея №1 г. Змиева, 1963.

6.    Криштопа А. И. Краткие очерки истории Украинской ССР (Слободская Украина). – Змиев, 1958. – 220 с. – Деп. В Музее лицея №1 г. Змиева, 1963.

7.    Криштопа А. И. Краткие очерки истории Украинской ССР (Харьковщина). – Змиев, 1959. – 310 с. – Деп. В Музее лицея №1 г. Змиева, 1963.

8.    Криштопа А. И. Краткие очерки истории Украинской ССР (Харьков и Харьковская область). – Змиев, 1963. – 443 с. – Деп. В Музее лицея №1 г. Змиева, 1963.

9.    Саяний М. І. Люди твої, Зміївщино. – Х.: Райдер, 2003. – 66 с.: іл.

 

© Світлична М. В. 

Ссылка на эту статью:
Світлична М. В.  Андрій Іванович Криштопа: Перший краєзнавець Зміївщини / М. В. Світлична // История Змиевского края  . – Зміїв. –  05.10.2009. – URL: https://colovrat.at.ua/publ/6-1-0-68
Похожие статьи
Поделиться
Мне нравится!
1
Рубрика: Труды музейного комплекса Змиевского лицея №1 им. З.К.Слюсаренко | Дата публикации: 06.10.2009 | Просмотров: 2710 | Ключевые слова: Змиевской лицей №1, Змиевской уезд