Главная » Статьи » Труды музейного комплекса Змиевского лицея №1 им. З.К.Слюсаренко

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАРОДНОЇ ПРОСВІТИ ЗМІЇВЩИНИ


СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАРОДНОЇ ПРОСВІТИ ЗМІЇВЩИНИ

_______________________________________

© Ю. А. Коловрат

Музейний комплекс Зміївського ліцею № 1 ім. З. К. Слюсааренка

 

Наприкінці XVIII ст. (1788–1789 рр.) за наказом Катерини ІІ була розроблена освітянська реформа, яка передбачала відкриття по всій імперії головних народних училищ (у губернських містах) та малих народних училищ (у повітових містах). Але реалізація цього проекту розпочалася лише на поч. ХІХ ст. Термін навчання у головних училищах тривав 5 років (було чотири класи, 4-й – був дворічним). Перші два класи відповідали курсу малого училища.

Джерела говорять, що у Змієві, перше двокласне училище було відкрите 1805 р. [1]. Раніше у науковій літературі помилково повідомлялося про 1807 р. відкриття [2]. Приміщення цього училища було незручним із-за тісноти та поганого розміщення кімнат. Публічна бібліотека, що тут розміщувалася, налічувала 1237 томів у систематичному порядку. На утримання училища з державної казни виділялося 2283 руб., 65 коп. [3].

Цікаве повідомлення про Зміївське училище наводить Г. П. Данилевський: «…сторож отримує 6 руб., а учитель – 5. Учитель цей прийшов сюди пішки, у одній селянській свитині, ледве не помираючи від голоду. Він торгуватися про вартість своєї праці не міг, а сторож міг, тоді базарні ціни заробітків були високими» [4].

1828 р. був виданий новий шкільний статут. Відтепер кожний тип школи став замкненим і станово відокремленим. Зміївське трьохкласне повітове училище призначалося для дітей купців, ремісників та інших міських обивателів. Воно включало у свою програму російську мову, арифметику, частину геометрії, історію та географію [5]. У 1837 р. училище було реорганізовано відповідно до нового статуту [6].

На 1865 р. штатним доглядачем працював колезький асесор Іван Федорович Вертоградов. Викладалися такі предмети: Закон Божий (священик Іоанн Якович Рудинський), російська словесність (титулярний радник Іван Юхимович Боголюбов), арифметика та геометрія (Іван Іванович Павловський), історія та географія (губернський секретар Гаврило Іванович Комлишинський), малювання та чистописання (чиновник ХІІ класу Іван Петрович Прохорович). Учителем (класним керівником) працював колезький реєстратор Олексій Олексійович Кисельов. Необхідний медичний догляд здійснював лікар у чині надвірного радника Петро Максимович Горбаньов [7].

Згодом для училища було придбано земельну ділянку біля Соборної площі, де у 1842 р. побудовано двоповерхову будівлю (рис. 1), зведення якої коштувало 3700 руб. [8]. Зараз у цій будівлі розташовані Зміївський краєзнавчий музей та Зміївська дитячо-юнацька спортивна школа [9].

1864 р. у Російській імперії розпочалися земська та шкільна реформи. 5 вересня за ст. ст. 1865 р. пройшло перше чергове земське зібрання Зміївського повіту. І збори, і управа виконували покладені на них обов’язки, наскільки дозволяли кошти, якими обумовлювалася взагалі земська діяльність. Кошти ці могли бути отримані шляхом т. зв. розкладки, яка стосувалася безпосередньо кожного з голосних (депутатів). Позаяк у Зміївському повіті не існувало ніякої промисловості, то земству доводилося витягувати всі необхідні йому кошти з землі, обкладаючи її власників спеціальним грошовим збором. Тому в діяльності Зміївського земства помітно постійне прагнення до економії [10]. Однією зі сфер опікування земства була народна просвіта.

 

 Будинок Зміївського училища

Рис. 1. Будинок Зміївського училища.

Друге приміщення Зміївської середньої школи № 1 (корпус початкових класів).

Реконструкція початкового вигляду Г. Г. Єрьоміна.

Джерело: Єрьомін Г. Народна освіта Змієва: від церковноприходської до сучасної загальноосвітньої школи / Г. Єрьомін // Вісті Зміївщини. – 2001. – 14 липня.

 

На баланс земства навчальні заклади було переведено 1867 р. У цей час у Зміївському повіті налічувалося 36 шкіл, у яких навчалося 1200 учнів. При цьому відмічалося, що «Учителями были большею частию полуграмотные солдаты, писаря, крестьяне, довольствовавшиеся весьма ничтожным вознаграждением, чаще только за учебные месяцы. Учебников не было и даже букварей весьма мало, а об руководствах для учителей и говорить нечего.: полуграмотные учителя не могли бы и воспользоваться ими. Дети приходили в школы, когда угодно было родителям, и точно также оставляли школы. Учителя приглашались обществами, для которых дешевизна составляла главное условие пригодности учителя. … Школы размещались в крестьянских избах, при расправах или волостных правлениях. …средний расход на школу не превышал 50 руб.» [11].

Треба віддати належне, земство дуже жваво взялося за розвій шкільної справи. Було створено училищну раду, яка опікувалася освітою повіту. Спочатку земське зібрання відводило на утримання шкіл лише доходи від збору за млини, але згодом, після детального докладу управи, суми були збільшені. Особливо багато для розвитку освіти на Зміївщині зробив інспектор народних училищ І. Я. Литвинов [12].

Розширювалася мережа навчальних закладів. У 1890 р. у Зміївському повіті було 53 училища, серед яких 2 приватних. Навчалося у них 3276 учнів [13].

 

ПОСИЛАННЯ

 1. Памятная книжка Министерства Народного Просвещения на 1865 год. – СПб., 1865. – С. 325.
 2. Обченко О. М. Особливості розвитку державного шкільництва у Змієві та Зміївському повіті у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / О. М. Обченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – Серія: Історія України. – Вип. 13. – № 906. – С. 121.
 3. Памятная книжка Министерства Народного Просвещения на 1865 год. – СПб., 1865. – С. 325.
 4. Зайцев Б. Народна освіта на Зміївщині / Б. Зайцев, О. Рябченко // Вісті Зміївщини. – 1995. – 11 жовтня.
 5. Там же.
 6. Памятная книжка Харьковской губернии на 1868 год. – Х., 1868. – С. 198.
 7. Памятная книжка Министерства Народного Просвещения на 1865 год. – СПб., 1865. – С. 325.
 8. ДАХО. – Ф. 51 – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 163 зв.
 9. Єрьомін Г. Народна освіта Змієва: від церковноприходської до сучасної загальноосвітньої школи / Г. Єрьомін // Вісті Зміївщини. – 2001. – 14 липня. – С. 6.
 10. Волкодаев П. И. Краткий очерк 25-летней деятельности Змиевского земства. 1865 – 1889 / П. И. Волкодаев. – Х., 1890. – С. 3.
 11. Там же. – С. 12.
 12. Там же. – С. 13.
 13. Там же. – С. 14.

 

© Ю. А. Коловрат, 2011

 

Посилання на статтю:

Коловрат Ю. А. Створення системи народної просвіти на Зміївщині / Ю. А. Коловрат // История Змиевского края. – Змиев. – 28.10.2011. – URL : https://colovrat.at.ua/publ/6-1-0-135

Похожие статьи
Поделиться
Подписаться на новые статьи
news
Рубрика: Труды музейного комплекса Змиевского лицея №1 им. З.К.Слюсаренко | Дата публикации: 2011-10-28 | Просмотров: 2423 | Ключевые слова: | Рейтинг: 1.0/1